Các chứng ung nhọt chữa thế nào?

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=107314&p=160973

(hatgiongtamhon.inf) Chửng Nhọt dương ung.
Chứng này cũng có tên Dương chứng ung thư, là chứng nhọt phát thình lình, màu đỏ, láng bóng, đau nhức vô cùng. Chứng này mắc trong vòng 5 ngày thì còn chữa trị được. Dùng phương thuốc sau:
Kim ngân hoa 4 lạng - Bồ công anh 2 lạng - Sinh cam thảo 2 lạng - Đương quy 2 lạng - Thiên hoa phấn 5 tiền.
Đổ nưốc vào sắc, uốhg 1 thang là nhọt xẹp, 2 thang là nhọt tiêu hoàn toàn. Trường hợp uống thuốc không tiêu, tức là nhọt mọc đã quá 5 ngày, phải dùng dao khoét bỏ phần thịt thối đi, để cho khí nội độc không còn chỗ ẩn giấu nữa. Dao dùng thường dài khoảng 3 tấc, rộng khoảng 3 phân, sạch sẽ và cực sắc bén. Sau đó dùng cao dán lên tất khỏi. Bỏì vì chỉ trong vòng 3 ngày, mủ độc sẽ ra hết.
Cũng có thẻ dùng thứ thuốc bột rắc vào miệng nhọt. Thứ thuốc này như sau:
Nhân sâm 1 lạng - Long não 1 tiền - Nhũ hương 1 tiền (bỏ dầu) - Thấu minh huyết kiệt 5 tiền - Tam thất mạt 1 lạng - Nhi trà 1 lạng - Đằng hoàng 3 tiền - Bối mẫu 2 tiền - Khinh phấn 1 tiền.
Tất cả nghiền thành bột thật nhuyễn, rắc vào miệng nhọt.
Đồng thời dùng phương thuốc sau đây:
Đương quy 1 lạng - Hoàng kỳ 5 tiền - Kinh giới 1 tiền - Kim ngân hoa 2 lạng - Sinh cam thảo 3 tiền.
Đổ nước vào sắc uống, chỉ 2 thang là khỏi.
Chứng Nhọt Âm ung.
Chứng này còn có tên là Âm chứng ung thư, người phú quý, ăn toàn cao lương mỹ vị thường hay mắc phải. Ây là nhân tâm thận bất giao, âm dương đều hao tổn, lại thêm ưu sầu uất ức giận dữ thù hằn, khí không tan mà kết thành đại độc. Nhọt này mói phát thì màu sắc đen tọỉ, không đau lắm, miệng nhọt cũng không thấy rõ, hoặc thấy rõ thì lại có vô sô" những miệng nhọt thật nhỏ. Người bị bệnh cứ mệt mỏi rã rời. Gấp dùng phương thuốc sau:
Phụ tử 3 tiền • Nhân sâm 3 lạng - Sinh hoàng kỳ 3 lạng - Kim ngân hoa 3 lạng - Bạch giới tử 2 tiền.
Đổ nưốc vào sắc uống. Đồng thời bên ngoài dùng thứ thuốc bột như vừa nói ở trên. Hoặc có thể dùng thứ thuốc cao như sau:
Kim ngân hoa 1 cân - Sinh địa hoàng 8 lạng - Đương quy 3 lạng - Xuyên khung 2 lạng - Ngưu tất 1 lạng
- Đan bì 1 lạng - Mạch đông 3 lạng - Sinh cam thảo
1 lạng - Kinh giới 1 lạng - Phòng phong 5 tiền' Hoàng kỳ 3 lạng - Thiến thảo căn 5 tiền - Nhân sâm 5 tiền
- Huyền sâm 5 tiền.
ĐỔ 5 cân dầu Ma du vào các vị thuốc trên, nấu thật sôi, bỏ hết bã đi, đun tiếp, đồng thòi cho thêm Quảng mộc hương 1 lạng, Hoàng đan 2 cân - Một dược 1 lạng
- Nhũ hương 1 lạng - Huyết kiệt 1 lạng - Tượng bì (tán nhỏ) 5 tiền - Xạ hương 1 tiền.
Tất cả đều tán nhỏ. Đun kỹ tói lúc thành cao thì thôi. Cao bỏ vào bình đậy kín, mỗi lần dùng hơn 1 lạng, phết vào vải sạch mà dán trên nhọt. Ngày thay cao
2 lần.

Xem thêm: Tổng hợp 11 loại cây chữa đau dạ dày hữu hiệu