Siêu cười Đôrêmon chế (P109): Định nghĩa Toán học của Nobita

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?98775

(hatgiongtamhon.inf) Thế nào là đa thức, nhị thức, đơn thức. Hãy nghe Nobita định nghĩa.

1. Định nghĩa Toán học kiểu Nobita2. Bác sỹ tâm lý giỏi

Tin mới