Siêu cười Đôrêmon chế (P109): Định nghĩa Toán học của Nobita

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?98775

(hatgiongtamhon.inf) Thế nào là đa thức, nhị thức, đơn thức. Hãy nghe Nobita định nghĩa.





1. Định nghĩa Toán học kiểu Nobita



2. Bác sỹ tâm lý giỏi









Tin mới