Đạo Phật là khoa học giải thoát

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?97116

(hatgiongtamhon.inf) Nhiều người dân tin Phật- kính Phật nhưng vẫn lầm tưởng đạo Phật là một tôn giáo. Nhà tu hành có khi hiểu phật pháp vẫn hành sai nhiều do cố tình làm biến hình biến tướng, si mê danh vọng, quyền lực , ngầm hưởng thụ dục vọng dưới bóng Từ Bi , làm xói mòn lòng tin của dân chúng với đạo Phật. Người như vậy không hề có mục đích giải thoát và trở thành tà đạo chẳng khác gì yêu quái hóa thành sư phụ lừa người trong Tây Du Kí. Người có duyên tu, có mục đích tu đến cùng của sự giải thoát họ không vướng lưới tham sân si và tu đến cùng cho dù gian khổ đến đâu. Càng tu họ càng thông minh, khỏe đẹp và càng nhiệm màu với những năng lực xuất hiện dần như giọng tụng niệm huyền diệu hơn, cầu siêu, chữa bệnh linh ứng hơn, gặp nhiều điều tốt đẹp hơn, dân chúng tin yêu ngày càng nhiều hơn. Có thể kiếp này chưa thành phật thì họ lại tiếp tục được làm người để tu cao hơn cho bằng thành Phật. Họ có thể làm được những việc khó hơn, ví đại hơn mà người bình thường không thể làm được. Không thành phật thì họ thành thần y, vĩ nhân, thánh nhân trước. Cũng nhiều người lầm tưởng phần kết trong Tây Du Kí là Phật cũng đòi hối lộ, hám vật chất. Đây là phàn kết tối tăm, làm mất đi giá trị rất nhiều của quả tu gian khổ của các nhân vật truyện.Đó chính là cái bẫy tư tưởng làm méo mó chân lí siêu vĩ đại của Đức Phật, nhằm phục vụ cho lợi ích thực dụng của thế lực cầm quyền TQ thời đó. Phật đã chứng quả rồi không hề thiếu gì hết, không hề tơ vương vật chất- dục vọng trần thế nữa.
Đạo Phật không phải là tôn giáo, không hề mê tín mà là một khoa học - khoa học làm người- khoa học giải thoát - siêu khoa học. Khi tu đắc đạo, chứng quả thần thông thì năng lực vô biên- trí tuệ như hải không khoa học công nghệ nào sánh nổi. Rất tiếc là con người hiếm ai vươn tới được sự giải thoát do còn trói buộc bởi tham sân si.