Thơ tranh Tiễn cô giáo Ái Lan

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?61414

(hatgiongtamhon.inf) Cô Ái Lan là giáo viên văn, bạn của Thanh Trắc Nguyễn Văn, vừa qua đời vì căn bnh ung thư. Cô là một giáo viên rất tận tâm với nghề, được nhiều học sinh yêu mến....