PDA

View Full Version : KN hoạch định mục tiêu  1. [KN CÁ NHÂN] Đường vòng để tới đích
  2. [KN CÁ NHÂN] Điều học từ cuộc sống...
  3. Loại bỏ "cái tôi" khi ra quyết định