PDA

View Full Version : KN học và tự học 1. Phương pháp học môn toán (DML)
 2. Cách học tối ưu của DML
 3. Khóa học áp dụng tư duy +cảm xúc để ôn thi đại học!
 4. Học Tập Ôn tập mùa thi? - Nhẹ nhàng thôi!
 5. Học ngoại ngữ bằng... thơ
 6. Hãy quan tâm lẫn nhau
 7. [Kỹ năng] - Nhường nhịn là thua thiệt?
 8. [Kỹ năng] - Hãy yêu thương mọi người
 9. [Kỹ năng] - Nhân ái và bao dung
 10. Giản dị khó đấy, phải đâu chuyện đùa
 11. 15 lời khuyên học tiếng Anh